SAT Media Group revija – 29.11.2007.

SAT Media Group revija: Čime i po kojoj ceni dopuniti “desetku”