U Beogradu 2007. godine ukradeno 2897 automobila – 9.2.2008.

U Beogradu 2007. godine ukradeno 2897 automobila, 23% više nego 2006. godine. Svakog dana “nestane” osam automobila.